VẬT LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH HVAC

VẬT LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH HVAC

NSCA là nhà sản xuất và bán buôn các vật tư sản xuất : 1- Tấm nan sọt trứng 12.7x12.7.12.7 khổi 1219x1219 2- Cuộn nối mềm chống cháy và không chống cháy 3- Ống gió mềm có bảo ôn và không bảo ôn 4- Tấm lọc Pre-Filter và Hepa