TIÊU ÂM VUÔNG VÀ TRÒN

TIÊU ÂM VUÔNG VÀ TRÒN

Starduct sản xuất các sản phẩm Tiêu âm/ silencer cho các yêu cầu khác nhau, thiết kế khác nhau và theo các kích thước bất kỳ yêu cầu. Các sản phẩm silencer của Starduct được sản xuất trên dây chuyền CNC tự đồng và đồng bộ. Các sản phẩn tiêu âm của Starduct đều được tính toán/ kiểm tra thông số qua phần mềm thiết kế tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế.
Danh mục con