THÁNG MÁNG CÁP STARDUCT

THÁNG MÁNG CÁP STARDUCT

- Tháng máng cáp của Staruct được sản xuất trên dây chuyền máy CNC tự động và đồng bộ 100%; - Tháng máng cáp Starduct được sản xuất theo tiêu chuẩn và thiêtd kế Cable tray systems and cable ladder systems Standard BS-EN 61537-2007; - Thang máng cáp Starduct được sản xuất trên dây chuyền máy hiện đại với tốc độ 10m/ phút với chỉ 4-6 công nhân điều khiển cả dây chuyền. - Thang máng cáp Starduct là sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn TCVN 10688-2015/IEC 61537-2006 - Giấy chúng nhận hợp chuẩn số
Danh mục con