Một siêu phẩm mới của NSCAer sắp sửa ra mắt, với những đường nét độc đáo, đứa con tinh thần của NSCA ấp ủ 3 năm qua.